ประชุมคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3 / 2561

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผทว.บร.แทน ผทว.สอ ทำหน้าที่ประธานประชุม คณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3 / 2561 ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจวิศวกรรและธรณีวิทยา ชั้นที่ 3 ตึกวิชาการ กรมชลประทานสามเสน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ประชุมคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3 / 2561

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผทว.บร.แทน ผทว.สอ ทำหน้าที่ประธานประชุม คณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3 / 2561 ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจวิศวกรรและธรณีวิทยา ชั้นที่ 3 ตึกวิชาการ กรมชลประทานสามเสน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น