ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม.

ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม.