กิจกรรมทั้งหมด

For a college thesis essay writer bot writing service the most important factor is to draft and deliver something which can satisfy the supervisor at any cost.
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ในประเด็น "ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC)"
กรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น "สถานการณ์น้ำฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน"
ประเด็นเป็นข่าว เรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำและการจัดการน้ำฤดูฝนของกรมชลประทาน
ร่วมพูดคุยประเด็นสถานการณ์น้ำฤดูฝนและแนวทางการจัดการน้ำของ กรมชลประทาน
เข้าร่วมประชุมการติดตามผลโครงการนำร่องระบบติดตามสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ
ประชุมการติดตามผลโครงการนำร่องระบบติดตามสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ
ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กทม. เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
แถลงข่าวเรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรน้ำ
เสวนาทางวิชาการเรื่อง "ภัยแล้ง-น้ำท่วม
กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับตัวแทนของการประปานครหลวง(ปน.)และการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)
ร่วมทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ในประเด็น "ทางออกปัญหาภัยแล้ง
ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอ.ด่านขุนทด
พูดคุยในประเด็น "สู้น้ำแล้ง" ในรายการ "เดินหน้าประชารัฐ" ออกอากาศทางช่อง NBT
การประชุมความร่วมมือ ไทยเกาหลี เกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เจ้าพระยา ท่าจีน
บรรยายให้แก่การประปานครหลวง ในหัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำและแนวทางเชิงรุกของการประปานครหลวง
เข้าร่วมรายการมองรัฐสภา ในประเด็น แนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
เวทีเสวนาสาธารณะในประเด็นสถานการณ์ภัยแล้งโดยภาพรวมของประเทศไทย
บันทึกเทปรายการ Zoom in (ช่องทีวีรัฐสภา)
ร่วมเสวนาเรื่อง "ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง สถานการณ์และบทเรียนจากพื้นที่"
ร่วมเสวนาเรื่อง "รับมือวิกฤต ร้อน แล้ง ฝน" (วันอุตุนิยมวิทยาโลก 2559)
วันน้ำโลก
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
การบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฎจักรน้ำ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งฯ
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ"ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส"ประเด็น กางแผน "รับมือ"ภัยแล้ง 2559
บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "เดินหน้าปฏิรูป"ประเด็น "ทางออกปัญหาภัยแล้ง"
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขต อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
"สู้น้ำแล้ง" รายการ "เดินหน้าประชารัฐ"
ผส.บอ. เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่การประปานครหลวง ในหัวข้อ"การบริหารจัดการน้ำและแนวทางเชิงรุกของการประปานครหลวง"
ผส.บอ. เข้าร่วมรายการมองรัฐสภาในประเด็น "แนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ"
ผส.บอ. ร่วมเวทีเสวนาสาธารณะในประเด็นสถานการณ์ภัยแล้งโดยภาพรวมของ ประเทศไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าและระยะยาว
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Amhara Desiqn and Supervision Works Enterprise จากรัฐบาลประเทศเอธิโอเปีย
นักศึกษา ม.ธรรศาสตร์(ศูนย์รังสิต)ศึกษาดูงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)
สรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กรมชลฯ เตรียมความพร้อมการจ้างแรงงานทดแทนการทำนาปรังในฤดูแล้ง
ของดีเมืองนารา
ต้อนรับนักข่าวจาก 6 ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ร่วมหารือ KM BUDDY