สภาพอากาศ

3
ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
HYDROLOGY DIVISION - RID

สภาพน้ำฝน
RAINFALL DATAข้อมูลฝนรายวัน
กรมอุตุนิยมวิทยา


ฝนอัตโนมัติรายวัน
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

 

ข้อมูลน้ำฝน


เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน 1 วัน
ที่ทำให้เกิดน้ำท่วม


ฝนเฉลี่ยสะสม
ใน25ลุ่มน้ำหลัก


เส้นชั้นน้ำฝน
ใน25ลุ่มน้ำ


เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝน
สะสมปี2552-2554


ปริมาณฝนเฉลี่ย
ใน25ลุ่มน้ำหลัก

ฝนเฉลี่ยรายเดือน
แยกเป็นรายลุ่มน้ำ

กราฟฝนเฉลี่ยสะสม
ใน 25 ลุ่มน้ำหลัก

ฝนรายปีเฉลี่ยสะสม
ของลุ่มน้ำหลัก

 

บัญชีสถานีสำรวจอุตุ - อุทกวิทยา

 


รายชื่อสถานีวัดน้ำฝน

แผนที่สถานีวัดน้ำฝน


hydromet