สรุปการสำรวจลิ่มความเค็ม    แม่น้ำเจ้าพระยา ธ.ค. 2562

 วันที่ ลิงค์รายงานสรุปผลการสำรวจ
10 ธันวาคม 2562 กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
14 ธันวาคม 2562 กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้  
15 ธันวาคม 2562 กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้  
16 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
17 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
18 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
19 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
20 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
21 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
22 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
23 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
24 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
25 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
25-26 ธันวาคม 2562 กรณี กปน.ปิดปั๊ม  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
26-27 ธันวาคม 2562 กรณี กปน.ปิดปั๊ม  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
02 มกราคม 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 03 มกราคม 2563    กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
08 มกราคม 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 11 มกราคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 12 มกราคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 13 มกราคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 14 มกราคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 15 มกราคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 16 มกราคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 17 มกราคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 18 มกราคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
29 มกราคม 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
30 มกราคม 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 03 กุมภาพันธ์ 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
04 กุมภาพันธ์ 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
05 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
06 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
07 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
08 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 09 กุมภาพันธ์ 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
10 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
11 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
12 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
14 กุมภาพันธ์ 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
15 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 16 กุมภาพันธ์ 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 17 กุมภาพันธ์ 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
18 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
19 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
20 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
21 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
22 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 23 กุมภาพันธ์ 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
24 กุมภาพันธ์ 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 25 กุมภาพันธ์ 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
26 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
27 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
28 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
29 กุมภาพันธ์ 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
01 มีนาคม 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
02 มีนาคม 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้
 03 มีนาคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้
 04 มีนาคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้
 05 มีนาคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้
 06 มีนาคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้
07 มีนาคม 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้
08 มีนาคม 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้
 09 มีนาคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้
 10 มีนาคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้
 11 มีนาคม 2563  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้
12 มีนาคม 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้
13 มีนาคม 2563   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้