กราฟแสดงค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2562-2563

 วันที่ ลิงค์รายงานสรุปผลการสำรวจ
13 ธันวาคม 2562 กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
14 ธันวาคม 2562   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
15 ธันวาคม 2562   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
16 ธันวาคม 2562   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
17 ธันวาคม 2562   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
18 ธันวาคม 2562   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
19 ธันวาคม 2562   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
20 ธันวาคม 2562   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
21 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
22 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้  
 23 ธันวาคม 2562 กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้  
 24 ธันวาคม 2562 กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้  
 25 ธันวาคม 2562 กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้  
26 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้  
27 ธันวาคม 2562  กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้  
28 ธันวาคม 2562   กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 29 ธันวาคม 2562    กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 30 ธันวาคม 2562    กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้ 
 31 ธันวาคม 2562    กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นี้