โปรแกรมแปลงค่าความนำไฟฟ้าเป็นค่าความเค็ม

(สำหรับใช้งานบนเครื่องพีซี ระบบปฏิบัติการ WINDOWS เท่านั้น)

 

 ท่านจำเป็นต้องติดตั้ง 2 โปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี ของท่านดังนี้

1.ติดตั้งโปรแกรมที่รองรับโปรแกรมที่พัฒนามาจากภาษาจาวาโดยคลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2.ติดตั้งโปรแกรมแปลงค่าความเค็มโดยคลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

 

 คลิ๊กที่คิวอาร์โค๊ตหรือสแกนคิวอาร์โค๊ตเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

 โปรแกรมเพื่อรองรับโปรแกรมภาษาจาวา

1.  โปรแกรมพื้นฐานเพื่อรองรับโปรแกรมที่พัฒนามาจากภาษาจาวา

  โปรแกรมแปลงค่าความนำไฟฟ้าเป็นค่าความเค็มในน้ำ

 

                                     2.  โปรแกรมแปลงค่าความนำไฟฟ้า (EC)ในน้ำเป็นค่าความเค็มในน้ำ