1

หนังสือเวียน สบอ.
หน้าที่รับผิดชอบ
โครงสร้างบุคคลากร

คู่มือปฏิบัติงานส่วนยุทธศาสตร์


นส.อรญา เขียวคุณา
ผยศ.บอ.

 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรธรณี
ศูนย์ติมตามสถานการณ์ กฟผ.
สำนักพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
GISTDA

PMQA กพร.เลี้ยงแสดงความยินดีกับหัวหน้าฝ่าย ตป.บอ. คนใหม่ (พี่ม่วง)
และ ยินดีกับ (มอ) ที่สอบบรรจุข้าราชการใหม่ได้


<<<อ่านเพิ่มเติม>>>


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


<<<อ่านเพิ่มเติม>>>


สถิติผู้เยี่ยมชม

Website counter

 
<<< ดูกิจกรรมทั้งหมด >>>